Фотински водопади


Село Фотиново се намира в северозападни Родопи на 1100 м над морска височина, на двата бряга на Фотинска река, на 10 км от Нова махала, на около 24 км от Батак. Пътят до селото е приятен и предлага красиви гледки.

Фотинският водопад се намира в средното течение на Фотинската река. От с. Фотиново отстои на около 3 км. източно от селото. Водопадът се състои от три пада. Първият с 6-7 м височина, вторият, който е най-висок е 17-18 м, и третият е 5-6 м. Местните и туристите често наричат тези падове първи, втори и трети фотински водопади.

Тръгва се от паркинга пред кметството. Навсякъде са поставени указателни табели. Но и да попитате за пътя към водопадите ще получите любезен отговор. От селото по долината на Фотинска река, по добре маркиран туристически маршрут, следващ черния път, за около един час се достига до водопадите. Още в началото ще видите стар римски мост. Реката предлага красиви места с водни падове и фотографите ще бъдат изкушени да се спускат, за да снимат. Има и удобно място за лагеруване. Когато достигнете отбивката за водопадите, ще видите две пътеки – едната води към първия водопад, а другата стръмно се спуска към втория и третия водопад.

Първият водопад е трудно достъпен. До него се стига по стръмна, тясна пътека. Има малка площадка, която е удобна за снимки и отмора. Спускането в самата основа на водопада изисква доста внимание, но си заслужава. Фотографите трябва да очакват там много пръски.

След като се насладите на първия водопад, връщате се обратно и поемате по пътека до втори и трети водопад. Спускането е стръмно и след като преминете през реката по дървен мост достигате до втория и третия водопад. Може да се изкачите и до горния водопад.

Има маркирана пътека, която се вие по хълм и води до площадка, от която се разкрива прекрасна панорамна гледка към водопада. Водата се спуска по стъпаловидния скат и образува феерия от кипящи водни струи по естествената скална каскада.

MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 exam dumps 1Z0-478 exam dumps 1Z0-485 exam dumps 1Z0-897 exam dumps 200-120 exam dumps 220-801 exam dumps 500-201 exam dumps 70-346 exam dumps 70-412 exam dumps 70-458 exam dumps 70-486 exam dumps 820-421 exam dumps 820-422 exam dumps C2170-008 exam dumps C2180-275 exam dumps C2180-276 exam dumps C4040-123 exam dumps JN0-343 exam dumps M70-201 exam dumps M70-301 exam dumps NS0-504 exam dumps 70-410 exam dumps PW0-204 exam dumps 3001 exam dumps 050-720 exam dumps 070-480 exam dumps 070-487 exam dumps 1Z0-062 exam dumps 1Z0-597 exam dumps 1Z0-899 exam dumps 250-310 exam dumps 350-018 exam dumps 400-051 exam dumps 70-178 exam dumps 70-331 exam dumps 70-413 exam dumps 70-465 exam dumps 70-467 exam dumps 70-484 exam dumps 70-485 exam dumps 74-338 exam dumps 74-344 test 810-420 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test 700-501 test 70-480 test C4040-108 test MB2-701 test 070-411 test 100-101 test 640-554 test 700-505 test 70-457 test 70-460 test C2150-197 test EX0-001 test 070-243 test 70-466 test C_THR12_66 test C4040-225 test 1Z0-061 test 70-347 test C4090-452 test VCP-550 test 070-177 test 070-412 test 70-417 test 70-463 test 70-488 test C_HANATEC131 test C2090-303 test C2090-614 test 70-331 test MB5-705 test 070-247 test 070-347 test 070-463 test 300-206 test 70-243 test 74-325 test C2020-622 test C2030-283 test C2090-540 test C2180-278 test HP0-J73 test ICBB test 070-246 test 070-341 test 070-417 test 070-457 test 070-458 test 1Z0-481 test 1Z0-599 test 300-207 test 70-246 test 70-414 test A00-240 exams C_TAW12_731 exams C4030-670 exams C4040-224 exams C4090-450 exams C4120-783 exams EX200 exams MB2-700 exams MB3-700 exams MB6-869 exams 70-346 exams 70-412 exams 70-458 exams 200-120 exams MB2-703 exams 070-462 exams 70-462 exams 70-461 exams 070-410 exams 70-410 exams 050-SEPROAUTH-02 exams 200-120 exams MB2-703 exams 070-462 exams 70-462 exams 70-461 exams 070-410 exams JN0-102 exams 70-411 exams C_TADM51_731 exams C4090-958 exams 70-483 exams EX300 exams 100-101 braindumps 70-410 braindumps 050-SEPROAUTH-02 braindumps 200-120 braindumps MB2-703 braindumps 070-462 braindumps 70-462 braindumps 70-461 braindumps 070-410 braindumps JN0-102 exam dumps 200-120 exam dumps MB2-703 exam dumps 070-462 exam dumps 70-462 exam dumps 70-461 exam dumps 070-410 exam dumps JN0-102 exam dumps 70-411 exam dumps 70-480 PDF exams C4090-958 PDF exams 70-483 PDF exams EX300 PDF exams 070-461 PDF exams MB2-702 PDF exams