Богатството на село Равногор

Обща информация за село Равногор: Село Равногор е разположено на 1350 м надморска височина в Баташкия дял на Северозападните Родопи. Землището на Равногор е 92 хил. дка с граници – на североизток – с. Жребичко, югоизток – р. Въча, на юг – с. Фотиново, на югозапад – с. Нова Махала, северозапад – гр. Пещера и […]

Атолука

Местността Атолука. с. Равногор (тур. ат – кон, олук – корито, място за поене: корито, от което конете пият вода) е курортна местност, намираща се на 4 км от село Равногор. Според изследвания проведени през 1993-1994 год. от NASA, районът около село Равногор е обявен за екологично най-чистият на Балканският полуостров. Изследванията са осъществени посредством сателитни […]