Богатството на село Равногор

Обща информация за село Равногор: Село Равногор е разположено на 1350 м надморска височина в Баташкия дял на Северозападните Родопи. Землището на Равногор е 92 хил. дка с граници – на североизток – с. Жребичко, югоизток – р. Въча, на юг – с. Фотиново, на югозапад – с. Нова Махала, северозапад – гр. Пещера и […]